Daily Peace and Comfort

El Shaddai-The Almighty, All Sufficient God

God can fill up the emptiness inside your heart. Kung parang may uhaw ka na di mawala-wala, God wants you to know that He can supply all your needs and multiply it exceedingly.

More Options

The Importance of Learning From Past Mistakes

Good or bad, may reason ang lahat nangyayari sa ating buhay at may lesson lagi na matututunan. Once we accept, understand and learn the lesson, we are one step closer to a better life.

More Options

There’s a Provision Waiting For You

Jehovah Jireh – The Lord our Provider: Sa lahat ng may malalaking problema ngayon especially sa FINANCES, this message is for you.

More Options

He Will Give You A New Heart

Kung ikaw ay nasa situation ngayon na parang madilim at di ka makahinga, at walang makatanggal ng pain na pinagdadaanan mo, ang Diyos ang magliligtas sa iyo ngayon. His promise for you today, I will give you A NEW HEART.

More Options

My Lord, My Adonai

Madalas natin tinatawag ang Diyos na “Lord”, pero ano nga ba ang malalim na ibig sabihin nito? In this message, we will learn the meaning of TRUE SURRENDER to the LORD our GO

More Options
Page 24 of 24« First...10«2021222324